ve spolupráci s Centrem pro rodinu a těhotné Majka, Brno, Hybešova 14
pro Vás již 2. rokem pořádá

Vzdělávací kurz Příležitost klepe na dveře“  
v rámci Operačního programu „Zaměstnanost“ registrační číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003051 

 

Vzdělávací cyklus je určen všem ženám s dětmi do 15 let, včetně maminek na mateřské a rodičovské dovolené.
Během výukového programu je zajištěno hlídání dětí ZDARMA. 

Cílem vzdělávacího cyklu je pomoc ženám při návratu do pracovního procesu 
a při spojení profesního růstu a starosti o rodinu.

Program vzdělávacího cyklu je vždy ve středu od 12.30 do 17.00 hod.
10. října         „Trh práce a politika zaměstnanosti, ekonomické a právní aspekty pracovně-právních vztahů, nástup do zaměstnání, zkušební doba, rozvoj pracovníků.“
17. října         „Propojení a nebezpečí dat veřejných sítí, telefonu, využití a zobrazení 
                        g-mailu.“ 
24. října         „Personální inzerce v ČR, co může signalizovat o firmě, sestavení profesního 
                        životopisu a motivačního dopisu.“
31. října         „Dokumenty k výběrovému řízení a dokumenty záznamu z výběrového řízení    
                       v souvisloti s ochranou osobních údajů.“
7. listopadu    „Finanční gramotnost a prevence zadlužení.“
14.listopadu   „Komunikační dovednosti, telefonování a jeho zásady, úskalí využívání 
                        SKYPE při komunikaci s uchazečem.“ 

Posluchačky budou mít od nás 
1)        Profesionálně zpracovaný životopis a motivační dopis pro výběrové řízení
2)        Zpracovanou osobnostní charakteristiku a doporučenípro výběrová řízení, kde 
            vyzvedneme Vaše nejlepší osobnostní předpoklady pro práci.
3)        Možnost využití osobní konzultace k volbě povolání a to v termínu:
            sobota 27. října a 3. listopadu v době od 9.00 do 15.00 dle telefonické objednávky
            () a v prostorách Centra pro těhotné a rodinu„Majka“,
            Hybešova 14, Brno.
4)        Výukovou dokumentaci.

Přihlaste se ještě dnes pomocí e-mailu na a připojte svůj životopis. Pomůžeme Vás získat jistotu při volbě zaměstnání a připravit se na výběrové řízení.
Spoluúčast na vzdělávacím cyklu a osobní konzultaci je 1.600 Kč.

Nahoru