logo EU

Sidro Consulting s.r.o. ve spolupráci s RC Majka za podpory Operačního programu „Zaměstnanost“ zahajuje vzdělávací projekt EU „Příležitost klepe na dveře“ registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003051


 • Pomocí psychodiagnostiky zjisti své přednosti pro výběr zaměstnání
 • Získej jistotu při výběrovém řízení
 • Nastartuj kariérový růst 

Délka vzdělávacího cyklu je 4 měsíce (2 měsíce na jaře a 2 měsíce na podzim), vždy v pátek a sobotu je ZDARMA.

Zahájení vzdělávacího cyklu a úvodní setkání je 28.2. 2018 od 16:00
v prostorách RC Majka, Hybešova 14, Brno


Přihlásit se můžete tak, že zašlete svůj životopis na e-mail:   do 26.2.2018

Přihláška ke stažení ZDE

REZERVACE:

  

Centrum pro těhotné a rodinu Majka reaguje na aktuální potřeby žen při návratu do zaměstnání s cílem

posílení konkurenceschopnosti žen na trhu práce - motivace žen
pro harmonický rozvoj rodinného
a pracovního života


Milé maminky, podle dlouhodobých statistik je nezaměstnanost žen v ČR vyšší než nezaměstnanost mužů, téměř ve všech věkových kategoriích. Jednou ze skupin nejvíce ohroženou nezaměstnaností jsou ženy-matky, které se navracejí z rodičovské dovolené a mají problém se získáním pracovního místa. Po delší dobu byly odloučeny z pracovních náležitostí a při návratu zpět na svou pozici nejsou často na takové úrovni, jako byly před nástupem na rodičovskou dovolenou. Proto reálně hrozí ztráta zaměstnání nebo přeřazení na jinou práci. Zaměstnatelnost žen s dětmi mladšími 15 let věku neulehčuje ani fakt, že často požadují/vyhledávají pracovní místa s možností zvláštní úpravy pracovního režimu. Vzhledem k této skutečnosti a bohužel také z předpokladu ze strany zaměstnavatele o časté absenci těchto pracovnic z důvodu péče o dítě, odmítají tuto specifickou skupinu zaměstnávat. Tato skutečnost ženy na trhu práce znevýhodňuje a jejich pracovní uplatnění se komplikuje. U zaměstnankyň matek-samoživitelek je riziko nezaměstnanosti/ztráty zaměstnání o to větší. Pro ženy-matky je proto především nutné zajistit harmonizaci pracovního a rodinného života.

Naše Centrum pro těhotné a rodinu Majka svou činnost rozšířilo o spolupráci
se společností Sidro Consulting s.r.o. o pomoc ženám – matkám př
i hledání zaměstnání, při rozvíjení jejich schopností a nadání. Aktuálně se budeme ve spolupráci se společností Sidro Consulting s.r.o. zaměřovat na aktuálních poptávku na trhu práce a podle toho poskytovat pomoc při vzdělávání a tolik potřebné motivaci žen a snažit se i ve volnočasových aktivitách pomoc ženám při sladění soukromého a profesního života.

Z tohoto důvodu jsme vstoupili do vzdělávacího projektu EU realizovaného společností Sidro Consulting s.r.o. za podpory Operačního programu „Zaměstnanost“, vzdělávacíhpo projektu EU „Příležitost klepe na dveře“ registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003051

Výukové a motivační kurzy tvoří tyto témata

 • Zvyšování sebevědomí a sebedůvěry
 • Trh práce a politika zaměstnanosti, vstup na trh práce
 • Počítačová gramotnost
 • Pracovní psychodiagnostika (pomocí psychodiagnostických metod vám doporučíme jaká je pro Vás vhodná profese, Váš kariérový a vzdělávací rozvoj)
 • Nabídneme a zrealizujeme rekvalifikační kurz
 • Poskytneme odborné poradenství a přípravu na výběrové řízení do firem


 

Časový harmonogram vzdělávacích aktivit / rok 2018:

1.    Zvyšování sebevědomí a sebedůvěry

KURZ

 

 

 

 

dopoledne

odpoledne

Osobnost a rovnováha ženy v životních rolích (2 x 4 hod)

Životní role, životní cíle, životní hodnoty, životní zátěže, asertivní chování ženy.

 

03.03.2018

02.03.2018

Osobní a zaměstnanecká zodpovědnost (2 x 4 hod)

Osobní zodpovědnost ženy jako matky - práva a povinnosti vznikající mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Identifikace zaměstnavatele po stránce motivujících faktorů pro návrat do práce.

 

10.03.2018

09.03.2018

Sociální dovednosti a motivace chování (2 x 4 hod)

Rozdělení motivačních faktorů.

 

18.03.2018

17.03.2018

Emoční intelegence a Empatické naslouchání (2 x 4 hod)

Typy emocí, inteligence, oblasti emoční inteligence, emoční řetězce, důležitost emocí pro každodenní život, pozitivním myšlení a pozitivní přístup, empatie, interpersonální dovednosti, kritika, stres, dovednosti a postoje pro práci v týmu, s vlivem emoční inteligence na efektivnost týmu.

 

24.03.2018

23.03.2018

Slučitelnost rodiny zaměstnání aneb co se změní, osobní  time-management (2 x 4 hod)

Možnosti řešení firmy v oblasti personálního managementu pro ženy na rodičovské dovolené, po návratu žen z rodičovské dovolené, slučitelnost rodiny a zaměstnání s pokračováním kariérního růstu a začlenění svých zaměstnankyň – matek v pracovním týmu, osobní time management.

 

07.04.2018

06.04.2018

 1. 2.    Trh práce a politika zaměstnanosti, vstup na trh práce

KURZ

 

 

Trh práce a politiky zaměstnanosti, pracovně - právní vztahy, ekonomické, právní a daňové aspekty pracovně právních vztahů, nástup do zaměstnání, zkušební doba, rozvoj pracovníka

(2 x 4 hod)

 

29.09.2018

28.09.2018

Co lze vyčíst z personálního inzerátu, sestavení profesního životopisu, sestavení motivačního dopisu (2 x 4 hod)

 

06.10.2018

05.10.2018

Doklady pro výběrové řízení, struktury výběrového řízení, příprava na výběrové řízení, umění komunikace při výběrovém řízení (2 x 4 hod)

 

13.10.2018

12.10.2018

Finanční gramotnost rodiny a prevence zadluženosti (2 x 4 hod)

 

20.10.2018

19.10.2018

Komunikační dovednosti, telefonování a jeho zásady ( 2x 4 hod)

 

28.10.2018

27.10.2018

 1. 3.    Počítačová gramotnost

KURZ

 

 

MS Word (3 x 4 hod)

 

 

02.11.2018

 

03.11.2018

03.11.2018

MS Excel (3 x 4 hod)

 

 

09.11.2018

 

10.11.2018

10.11.2018

Internet, Outlook, práce s tabletem a chytrým telefonem

(3 x 4 hod)

 

 

16.11.2018

 

 

17.11.2018

17.11.2018

 

 

4. Pracovní psychodiagnostika (9 hod/ účastnice)

Díky pracovní psychodiagnostice žena zjistí, na co se pracovně „hodí“, také bude motivována k využití svých schopností pro hledání vhodného zaměstnání a směřována ke kariérnímu růstu.

Termíny:

Středa 28.2.2018 První setkání bude společné od 16  hod.

Prezentace zvolených psychodiagnostických metod, vyplnění osobnostních dotazníků

Další setkání - individuálně každý pátek a sobotu

Doplňující rozhovor, seznámení a předání výsledků bilanční, pracovní psychodiagnostiky

 1. 5.    Rekvalifikační kurzy
 

 

 

Základy podnikání

 

 1. 6.    Odborné poradenství (max. 4 hod/účastnice)
 

 

Odborník bude pomáhat v těchto oblastech

 • podpora při hledání vhodného zaměstnání či pracovního uplatnění
 • přípravy na rozhovor v rámci výběrového řízení, nebo hodnotící pohovor
 • podpory při prosazení kariérních a profesních cílů
 • konzultace v oblasti možností dalšího vzdělávání
  • podpory při vyjednávání se zaměstnavatelem personální agenturou či dalšími zainteresovanými institucemi  

Termíny:

Odborník bude jednotlivým účastnicím k dispozici vždy v dohodnutém čase – a to každou sobotu.

Nahoru