Přirozený porod

Význam termínu 'Přirozený porod'

Je děj, který intuitivně a správně vychází primárně z potřeb miminka a maminky. Definovat jej jednoznačně je těžké, ale popíšeme si zde některé jeho důležité rysy. Těhotenství a porod, historicky vzato řídila především příroda sama. Se vzrůstajícím vlivem člověka pak u narození miminka stály kromě maminek samotných porodní báby, starší ženy. V současnosti necháme svůj porod řídit buď porodní asistentku nebo přímo porodního doktora. A právě tento posun od aktivity k pasivitě, kdy už není ponechán prostor pro naše vlastní vedení, ale svěříme narození miminka do rukou lékařů, umožnil v moderní medicíně zrození mnoha nepřirozených porodních postupů. Zamysleme se nad větou: "Toto miminko rodil pan primář." Nemělo by tam být spíše - "Pan primář byl u toho, když jste své miminko porodila." Kdo rozhodne o dni narození Vašeho miminka, děťátko samo, nebo výpočet termínu podle poslední menstruace, styku či ovulace, nebo dokonce se porod miminka naplánuje a vyvolá, protože být dva dny po termínu je již statisticky nepřípustné. Je přirozené použití epidurálu ke snížení bolesti, který ovšem zvyšuje potřebu následného použití kleští nebo nutnosti ukončení těhotenství císařským řezem? Je přirozené ponechat po porodu miminko na těle maminky, aby se reflexívně a intuitivně doplazilo a přisálo k prsu nebo je lepší hned dítě izolovat, vážit a měřit, sprchovat a medikovat? Je mnoho dalších přirozených i nepřirozených postupů, nad kterými lze přemýšlet. Napadají Vás další? Výborně.

Další termíny

Pleny, plenkyPorodPorodní plánPorodnicePředporodní kurzy a rychlokurzyPředporodní příprava; příprava k poroduPřirozený porod

Zpět do slovníčku

Nahoru