Kontraindikace

 • Pevné objetí není vhodné pro tyto osoby
 • které hledají vinu a požadují změnu u druhého a sami v sobě cokoliv změnit odmítají
 • kteří chápou pevné objetí pouze jako prostředek pro vynucení poslušnosti dítěte nebo jiné blízké osoby
 • chronicky ambivalentní rodiče, kteří mají osobnostní problémy vymezit hranice a být ve vztahu k dětem jednoznační
 • osoby s prokázaným psychotickým onemocněním a osoby, které nejsou schopny aspoň základního racionálního náhledu při zvýšené emoční zátěži (základem terapie jsou prožívané emoce a jejich zpracování)
 • osoby, které odmítají z principu základní řády rodinného systému, např. matka bude k synovi hledat obtížně cestu, pokud má k jeho otci kategoricky odmítavý a urážlivý pohled a odmítá jej změnit
 • osoby, které sexuálně nebo psychicky zneužívají své děti, popř. se na nich dopouštějí hrubého násilí
 • osoby, které považují své blízké nebo děti za svoje vlastnictví, prostředek uplatnění své moci nebo vizitku svého postavení
 • rodiče, kdy jeden z nich je proti TPO, přičemž oba dva mají opatrovnická práva (dítě takovým rozkolem mezi rodiči znejistí)

Cíle TPO

přehled cílů zobrazuje současně chronologický průběh sezení terapie pevným objetím a jejich důsledky. Cesta je tedy doslova cílem.

 • emocionální konfrontace
 • připuštění a kultivace agresivity
 • vzájemné vcítění (empatie)
 • zvládnutí konfliktu
 • emocionální naplnění systemického pořádku
 • rehabilitace vazby, která často neexistovala
 • obnovení lásky, která již proudila
 • bezpečí a svoboda


VÍCE NA: www.prekopova-pevneobjeti.cz

Nahoru