PORADNA ZDRAVÍ

"Oko - klíč k vám, k vaší duši, k všemu zdraví"

                                              

Příroda nás obdařila výjimečným orgánem, který věrně zaznamenává každou tělesnou, duševní a emociální událost, kterou prožíváme. Tímto jedinečným orgánem je naše oko. Oko nejen shromažďuje informace z našeho okolí a dodává je ke zpracování našemu mozku, ale svým napojením na nervový systém pro nás vytváří mapu ve formě barev a znamének na oční duhovce. Ty mají vztah k určitým částem našeho těla a naše oči jsou tak mapou našeho těla. Metoda irisdiagnostiky je bezbolestná, nenásilná, vhodná pro každého, kdo chce znát svůj skutečný zdravotní stav a dozvědět se, čím přispět k jeho zlepšení a jak nemocem předcházet.

Oko ukazuje nemoci těla, kterými nám naše duše říká, co neděláme dobře, co přehlížíme a můžeme tak pochopit nejen jak se uzdravit tělesně, ale i jaký máme v tomto životě duchovní úkol.

IRISDIAGNOSTIKA

  • komplexní vyšetření metodou oční diagnostiky
  • určení příčin skrytých zdravotních problémů
  • návrh řešení disharmonií za aktivní účasti klienta
 

VÝŽIVOVÉ PORADENSTVÍ

  • stravovací režim podle genetického typu
  • progresivní pitný režim
  • Beta-glukanové přípraky Interglukan

Termín:

pátek 7. 4. 2017 od 17:00 hodin
Hybešova 14, dvodní trakt (zvonek školka, cvičení, kurzy) 

Objednávka na vyšetření:

Objednávky a platby vyřizuje terapeutka Mgr. Ladislava Štěpánková:
+420 733 652 654

Cena:

800,- Kč / 1. návštěva 10´ záznam do iridomapy + 2. návštěva vyhodnocení zdravotního stavu 60´

Terapeutka:


Mgr. Ladislava Štěpánková

V poradenské činnosti používám IRISDIAGNOSTIKU jako jednu z nejpřesnějších a osvědčených alternativních metod k diagnostikování disharmonií a určení jejich příčin, pro její přesnost, spolehlivost, bezkontaktnost a šetrnost. Následným doporučením úpravy stravovacího a pitného režimu spolu s cíleným posílením imunitního systému glukanovými přípravky z hlívy ústřičné dochází postupně k harmonizaci činnosti jednotlivých orgánů a tím k trvalému zlepšení zdravotního stavu.

Ve své praxi aplikuji znalosti získávané celoživotním studiem klasických i alternativních oborů vztahujících se k člověku jako jedinci, kde zásadní otázkou spokojeného života se jeví stav lidské mysli, který se přímo odráží ve stavu jeho zdraví a je obrazem vztahu k sobě samému, k planetě, Vesmíru... Každého člověka vnímám jako ucelený komplex fyzických, psychických, energetických a duševních komponent s nenapodobitelnou originalitou každému jedinci danou. 

Využívám znalostí, schopností a dovedností z oborů anatomie, biologie, biomechanika, fyziologie, pedagogika, psychologie, psychoterapie, kineziologie, irisdiagnostika, psychoanalýza, psychotronika, bioenergie, žurnalistika, filosofie, geografie, demografie, geologie, geomorfologie, mykoterapie a jiné. 

Nahoru